Ubytovanie

Prehľad ubytovania

Školský internát sa skladá z dvoch častí, hlavnej budovy a dievčenského krídla. V hlavnej budove sú tri chlapčenské výchovné skupiny a v dievčenskom krídle sú tri výchovné skupiny. Kapacita ŠI je 230 lôžok. Izby sú 3 posteľové, vybavené stolmi, stoličkami, šatníkovými skriňami, policami a posteľami s úložným priestorom. Na každom poschodí vo výchovnej skupine sa nachádzajú študovne, kuchynky a spoločné sociálne zariadenia.

V priestoroch školského internátu majú žiaci vytvorené optimálne podmienky na štúdium, voľnočasové aktivity, záujmové činností i relax.

Ponuka ubytovania pre žiakov stredných škôl » Ponuka ubytovania pre študentov vysokých škôl » Ponuka priestorov na krátkodobé ubytovanie »
Foto ubytovania »