Dosiahnuté úspechy

XXIII. ročník turnaja v stolnom tenise

22.11.2023

XXIII. ročník turnaja v stolnom tenise

22.11.2023

XXIII. ročník turnaja v stolnom tenise

22.11.2023

Župná kalokagatia BB 2023

3.10.2023

XXII. ročník turnaja v stolnom tenise

17.05.2023

XXII. ročník turnaja v stolnom tenise

17.05.2023

XXII. ročník turnaja v stolnom tenise

17.05.2023

Sedbal žiakov a žiačok SŠ

18.04.2023

Nohejbalový turnaj žiakov

22.03.2023

Ďakovný list od KKĽŠ

16.12.2022

Mikulášsky volejbalový turnaj

07.12.2022

Krajské kolo: Vedomostná súťaž o olympizme pre SŠ

28.11.2022

6. miesto v projekte ZDRAVO A BEZPEČNE

12.4.2022

Organizačný výbor európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica a slovenský olympijský a športový výbor - poďakovanie 2021

Európsky týždeň športu 2020 – poďakovanie

Olympijský deň 2019 - poďakovanie

19.12.2019

Turnaj v halovom futbale o "Pohár riaditeľa SŠŠ"

28.11.2019

14. Mikulášsky volejbalový turnaj vo Zvolen - 2.miesto

10.12.2019

Čo všetko vedia a dokážu študenti

11.06.2019

Chceme žiť bez závislostí

25.04.2019

6. miesto

Olympijský deň 2019

Futbalový turnaj o "Pohár riaditeľa ŠG"

27.11.2018

Chceme žiť bez závislostí

11.05.2018

2. miesto

Čo všetko vedia a dokážu študenti - 2. miesto

20.06.2018

Diplom za účasť v 11. ročníku kampane ČERVENÉ STUŽKY

1. miesto v Mikulášskom volejbalovom turnaji - 13.12.2017

Čo všetko vedia a dokážu študenti - 2. miesto v Banskej Bystrici

Diplom za 3. miesto v nohejbalovom turnaji, Banská Bystrica 6.6.2017
Diplom časopisu NAŠE OKNO za účasť v súťaži Štúrovo pero 2017, kategória Stredoškolské časopisy
KOVÁČOVÁ BYSTRICA Diplom Natálii Krajčírovej za 2. miesto v III. kategórii súťaže v umeleckom prednese

Diplom za 3. miesto na 11. ročníku Mikulášskeho volejbalového turnaja

Zvolen 7. decembra 2016

Diplom Romane Bučkovej za účasť v súťaži "Internátna superstar" v Turčianskych Tepliciach dňa 5. apríla 2017

Diplom za 2. miesto v PROJEKTE: "Chceme žiť bez závislostí"

Diplom Marekovi Ondrovi za 3. miesto Vlastná literárna tvorba  - Celoštátna olympiáda stredoškolákov SR - Gaudeamus igitur - máj 2015

ČESTNÉ UZNANIE  Erika Czakovej za aktívnu spoluprácu so Slovenským olympijskym výborom v roku 2016 - III. kategória, nad 15 rokov - výtvarná súťaž

CENA SYMPATIE Romane Bučkovej za skvelý výkon v súťaži v sólovom speve internátna superstar 2015 - 29.4.2015

Diplom Romane Bučkovej za účasť v súťaži "Intrenátna superstar" - 29.4.2015

Diplom Radke Matusekovej za účasť v súťaži "Intrenátna superstar" - 29.4.2015

3. miesto vo vlastnej tvorbe Kováčová Bystrica - 26.3.2015 - Andrea Tušimová

2. miesto - 9. ročník - Mikulášsky volejbalový turnaj na Podborovej vo Zvolene - 4.12.2014

Diplom a osobitná cena poroty za najlepší časopis Školského internátu časopisu Naše okno v súťaži Štúrovo pero 2013 - 26. apríl 2014

DIPLOM Barbore Laurovej za víťaznú literárnu prácu v regionálnej súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko - 5.12.2013

2. miesto - Mikulášsky volejbalový turnaj- december 2013

Svet mojim fotookom 2013 - SVETLO A TIEŇ - Ivana Vyšná
Svet mojim fotookom 2013 - SVETLO A TIEŇ - Elena Giertlová
2. miesto - Mikulášsky volejbalový turnaj -11.12.2012
3. miesto - Literárny Zvolen 2012 - Nikoleta Tužinská
Fotografická súťaž v Hurbanove "Svet mojim fotookom 2012",ocenená Ivana Vyšná 14.5.2012
2. miesto vo volejbalovom turnaji medzi školskými internátmi - 8.12.2011
3. miesto v multimediálnej súťaži vedci medzi nami, alebo veda našimi očami - Terrerova
2. miesto v multimediálnej súťaži vedci medzi nami, alebo veda našimi očami - Kysucká
1. miesto v súťaži "Čo všetko vedia a dokážu študenti?" v Banskej Bystrici - 10.5.2011
1. miesto v halovom futbale v Banskej Bystrici - 11.5.2011
Fotografická súťaž v Hurbanove "Svet mojim fotookom", ocenená Ivana Vyšná - 5.5.2011
Turnaj v stolnom tenise vo Zvolene - 2 miesto Jakub Lovas - 13.4.2011
Kováčová Bystrica 3 miesto - súťaž v prednese prózy - Oskar Muller - 31.3.2011
Projekt „Mladí bez predsudkov" - vernisáž na Zvolenskom zámku - jednu z cien si odniesla Ivana Vyšná - 28.3.2011
Mikulášsky volejbalový turnaj vo Zvolene - 1 miesto - 7.12.2010