Nástenka

OZNAMUJEME VÁM

že z dôvodu zmiernenia šírenia vírusu COVID-19 bude školský internát a školská stravovňa do odvolania mimo prevádzky.

Ing. Katarína Vričanová
riaditeľka školského internátu

Dátum: 31 Mar 2020


Vážení rodičia,
od 01.03.2020 bude zvýšená cena jedla - večere o 0,06 € na 1,40 € v súvislosti so zvýšením výdavkov školskej jedálne na prípravu stravy a VZN č. 43/2019 o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov BBSK pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia samosprávneho kraja, ktoré bolo schválené Zastupiteľstvom BBSK č. 275/2019 z 12. decembra 2019.

Dátum: 18 Feb 2020
Viac info

Školský internát vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov.
Predmet súťaže: 1. Nebytové priestory – miestnosti, chodby, schodištia, WC, sprchy, šatne, ktorých celková výmera je 445,87 m2 . Priestor má zvláštny vchod. Priestor bude prenajatý na 5 rokov.

Dátum: 20 Dec 2019
Viac info

Nezabudnite

Objednávanie stravy

Fotogaléria