Vchod do budovy
Vestibul
Školsý internát v noci

Nástenka

Dátum: 23 Apr 2021

Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Dátum: 25 Mar 2021
Viac info