Školsý internát v noci
Vchod do budovy
Vestibul
Vchod do jedálne
Jedáleň1
Jedáleň2
Chodba vo výchovnej skupine
Izba1
Izba3
Izba2
Študovňa1
Študovňa2
Študovňa3
Kuchynka1
Kuchynka2
Sociálne zariadenie
Sociálne zariadenie 1
Sociálne zariadenie2
Prezuvárka
Prezuvárka1
Vzdelávacie centrum
Klub mladých
Knižnica
Stolný tenis
Fitness
Kalčeto

Nástenka

Dátum: 23 Apr 2021

ŽIADOSŤ o prijatie do školského internátu na školský rok 2021/2022

Dátum: 01 Apr 2021
Viac info

Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Dátum: 25 Mar 2021
Viac info