Súťaže
Školsý internát v noci
Školský internát nie je v činnosti

Nástenka

ŽIADOSŤ o prijatie do školského internátu na školský rok 2021/2022

Dátum: 01 Apr 2021
Viac info

Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Dátum: 25 Mar 2021
Viac info
Dátum: 01 Sep 2020