Rada školského zariadenia

Predseda: Iveta Glaichovávolený člen z radov ostatných zamestnancov
Ing. Beáta Gažúrovádelegovaný člen za BBSK
Mgr. Marianna Kemkovádelegovaný člen za BBSK
Ing. Peter Košík, PhD.delegovaný člen za BBSK
Matej Snopkodelegovaný člen za BBSK
Mgr. Soňa Smiešnavolený člen z radov pedagogických zamestnancov
Ing. Peter Šimunvolený člen z radov pedagogických zamestnancov
Tibor Unterfrancvolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Martina Makovinskávolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Patrícia Pavlovskávolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Miroslava Murgačovávolený člen z rodičov žiakov školského internátu

Rada žiakov školského internátu

Rada žiakov (RŽ) je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Predseda RŽŠI:Ema Debnárová
Podpredseda RŽŠIMária Kováčová
Členovia RŽŠI Timea Unterfrancová
Martina Makovinská
Vanesa Jančová
Lenka Homolová
Samuel Tököly
Viktor Zelinka
Ema Fojtíková
Richard Vargic
Matej Černica
Ján Boldiš
Alex Židík