Rada školského zariadenia

Predseda: Mgr. Tomáš Šimovolený člen z radov pedagogických zamestnancov
Ing. Beáta Gažúrovádelegovaný člen za BBSK
Mgr. Katarína Medzihorskádelegovaný člen za BBSK
Ing. Nora Oravcovádelegovaný člen za BBSK
Mgr. Elena Kaliskádelegovaný člen za BBSK
Iveta Glaichovávolený člen z radov ostatných zamestnancov
Ing. Peter Šimunvolený člen z radov pedagogických zamestnancov
Ján Fedorvolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Martina Makovinskávolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Patrícia Pavlovskávolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Miroslava Murgačovávolený člen z rodičov žiakov školského internátu

ŠKOLSKÝ PARLAMENT

Školský parlament je ustanovený podľa § 26 Zákona č. 488/2021 Z.z. Školský parlament reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom a navonok.

Predseda:Ema FOJTÍKOVÁ
Podpredseda:Vanesa JANČOVÁ
Členovia: Ema BABICOVÁ
Pavla BEŇUŠOVÁ
Matej ČERNICA
Alexandra KRAJČÍRIKOVÁ
Matej MEDE
Miroslav MIKULA
Sophia MOLNÁROVÁ
Ján Tomáš REISINGER
Richard VARGIC