Rada školského zariadenia

Predseda: Mgr. Tomáš Šimovolený člen z radov pedagogických zamestnancov
Ing. Beáta Gažúrovádelegovaný člen za BBSK
Mgr. Katarína Medzihorskádelegovaný člen za BBSK
Ing. Nora Oravcovádelegovaný člen za BBSK
Mgr. Elena Kaliskádelegovaný člen za BBSK
Iveta Glaichovávolený člen z radov ostatných zamestnancov
Ing. Peter Šimunvolený člen z radov pedagogických zamestnancov
Ján Fedorvolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Martina Makovinskávolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Patrícia Pavlovskávolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Miroslava Murgačovávolený člen z rodičov žiakov školského internátu

Rada žiakov školského internátu

Rada žiakov (RŽ) je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Predseda RŽŠI:Ema Debnárová
Podpredseda RŽŠIMária Kováčová
Členovia RŽŠI Timea Unterfrancová
Martina Makovinská
Vanesa Jančová
Lenka Homolová
Samuel Tököly
Viktor Zelinka
Ema Fojtíková
Richard Vargic
Matej Černica
Ján Boldiš
Alex Židík