Poradné orgány

Rada školského zariadenia

Predseda: Iveta Glaichovávolený člen z radov ostatných zamestnancov
Ing. Beáta Gažúrovádelegovaný člen za BBSK
Mgr. Marianna Kemkovádelegovaný člen za BBSK
Ing. Peter Košík, PhD.delegovaný člen za BBSK
Matej Snopkodelegovaný člen za BBSK
Mgr. Soňa Smiešnavolený člen z radov pedagogických zamestnancov
Ing. Peter Šimunvolený člen z radov pedagogických zamestnancov
Mária Kalčokovávolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Martina Makovinskávolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Peter Liškavolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Adriana Pavlovovávolený člen z rodičov žiakov školského internátu

Rada žiakov školského internátu

Rada žiakov (RŽ) je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Predseda RŽŠI:Tomáš Lalík
Podpredseda RŽŠIVeronika Mojžišová
Členovia RŽŠI Viktória Sýkorová
Martin Ivanič
Patrik Bachroň
Erik Mihálik
Katarína Škultíková
Zuzana Donovalová
Diana Kováčová
Gabriela Kováčová