Poradné orgány

Rada školského zariadenia

Predseda: Iveta Glaichovávolený člen z radov ostatných zamestnancov
Ing. Beáta Gažúrovádelegovaný člen za BBSK
Mgr. Marianna Kemkovádelegovaný člen za BBSK
Ing. Peter Košík, PhD.delegovaný člen za BBSK
Matej Snopkodelegovaný člen za BBSK
Mgr. Soňa Smiešnavolený člen z radov pedagogických zamestnancov
Ing. Peter Šimunvolený člen z radov pedagogických zamestnancov
Tibor Unterfrancvolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Martina Makovinskávolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Patrícia Pavlovskávolený člen z rodičov žiakov školského internátu
Miroslava Murgačovávolený člen z rodičov žiakov školského internátu

Rada žiakov školského internátu

Rada žiakov (RŽ) je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Predseda RŽŠI:Marián Malatinec
Podpredseda RŽŠITomáš Lalík
Členovia RŽŠI Natália Habrmanová
Timea Unterfrancová
Jessica Šimoneková
Gabriela Gregorová
Matej Habovštiak
Vanesa Zúbeková
Ema Debnárová
Ema Fojtíková
Andrej Grekčo
Erik Blahuta