Zamestnanci

Vedenie školského internátu

Riaditeľka:Ing. Katarína Vričanová
Zástupkyňa riaditeľky:Mgr. Jana Csóková
Vedúca ekonomického úseku:Ing. Katarína Kulfanová
Vedúca školskej jedálne:Paula Grendelová
Hospodárka:Andrea Gútová

Ekonomický úsek

Finančná účtovníčka:Iveta Glaichová
Mzdová účtovníčka:Marcela Gaberová

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

I. VS Mgr. Jana Csóková
Mgr. Soňa Smiešna
III. VSMgr. Soňa Smiešna
V. VSMgr. Tomáš Šimo
VI. VSIng. Peter Šimun
IX. VSMgr. Eva Šedová
X. VSBc. Eva Šatarová
Pomocná vychovávateľka v dennej službeMarta Valentová
Pomocní vychovávatelia v nočnej službe Danica Štrbová
Peter Pavka
Vrátničky Ľubica Králová
Danica Šimová