Zamestnanci

Vedenie školského internátu

Riaditeľka:Ing. Katarína Vričanová
Zástupkyňa riaditeľky:Mgr. Jana Csóková
Vedúca ekonomického úseku:Ing. Katarína Kulfanová
Vedúca školskej jedálne:Paula Grendelová
Hospodárka:Andrea Gútová

Ekonomický úsek

Finančná účtovníčka:Iveta Glaichová
Mzdová účtovníčka:Marcela Gaberová

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

III. VSMgr. Soňa Smiešna
V. VSMgr. Tomáš Šimo
VI. VSIng. Peter Šimun
VII. VSJana Ladzianska
IX. VSMgr. Eva Šedová
X. VSBc. Eva Šatarová
Pomocná vychovávateľka v dennej službeIng. Katarína Plavuchová
Pomocní vychovávatelia v nočnej službe Danica Štrbová
Peter Pavka
Vrátničky Anna Rojčeková
Ing. Iveta Paulendová