Vedenie školského internátu

Riaditeľka:Mgr. Jana Stašáková
Zástupkyňa riaditeľky:Mgr. Soňa Smiešna
Sekretárka:Marcela Gaberová
Vedúca ekonomického úseku:Ing. Simona Kováčiková
Vedúca školskej jedálne:Paula Grendelová
Hospodárka:Andrea Gútová

Ekonomický úsek

Finančná účtovníčka:Iveta Glaichová
Mzdová účtovníčka:Marcela Gaberová

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

I. VSMgr. Soňa Smiešna
III. VSJana Ladzianska
IV. VSBc. Eva Šatarová
V. VSMgr. Tomáš Šimo
VI. VSIng. Peter Šimun
IX. VSMgr. Eva Šedová
X. VSMgr. Ivana Miklášová
Pomocná vychovávateľka v dennej službeIng. Katarína Plavuchová
Pomocní vychovávatelia v nočnej službe Danica Štrbová
Daniela Čunderlíková
Recepčná/ý Anna Rojčeková
Bc. Peter Ganobčík