Vedenie školského internátu

Riaditeľka:Mgr. Jana Stašáková
Zástupkyňa riaditeľky:Mgr. Soňa Smiešna
Sekretárka:Marcela Gaberová
Vedúca ekonomického úseku:Ing. Simona Paulendová
Vedúca školskej jedálne:Paula Grendelová
Hospodárka:Andrea Gútová

Ekonomický úsek

Finančná účtovníčka:Iveta Glaichová
Mzdová účtovníčka:Marcela Gaberová

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

IV. VSBc. Eva Šatarová
V. VSMgr. Tomáš Šimo
VI. VSIng. Peter Šimun
VII. VSJana Ladzianska
IX. VSMgr. Eva Šedová
X. VSMgr. Ivana Holeková
Pomocná vychovávateľka v dennej službeIng. Katarína Plavuchová
Pomocní vychovávatelia v nočnej službe Danica Štrbová
Daniela Čunderlíková
Vrátničky Anna Rojčeková
Ing. Iveta Paulendová