Kontakty

Adresa:

Školský internát
Ul. J. Švermu 1736/14
960 01 Zvolen

Telefón/Fax:

Spojovateľka: 045/5334207
Riaditeľňa: 045/5366363, 045/5334207 - kl. 13
FAX: 045/5366363

Email:

Riaditeľka riaditel@skinternatzv.sk
Sekretariát sekretariat@skinternatzv.sk
Zástupca riaditeľa zastupca@skinternatzv.sk
Ekonomické oddelenie ekonom@skinternatzv.sk
Mzdové oddelenie mzdy@skinternatzv.sk

Nezabudnite

Objednávanie stravy

Fotogaléria