Adresa:

Školský internát
Ul. J. Švermu 1736/14
960 01 Zvolen

Telefón:

Spojovateľka: 045/5334207
Riaditeľňa: 045/5366363
Vrátnica: 0948 187 018
Vedúca ŠJ: 0948 185 787
Mgr. Ivana Miklášová  0940 607 590
Mgr. Soňa Smiešna 0948 189 431
Mgr. Eva Šedová 0948 200 704
Mgr. Tomáš Šimo 0948 193 213
Ing. Peter Šimun 0948 194 432
Bc. Eva Šatarová 0948 200 694
Jana Ladzianska 0903 490 906

Email:

Riaditeľka riaditel@skinternatzv.sk
Sekretariát sekretariat@skinternatzv.sk
Zástupca riaditeľa zastupca@skinternatzv.sk
Ekonomické oddelenie ekonom@skinternatzv.sk

mzdy@skinternatzv.sk
Hospodárka hospodarka@skinternatzv.sk
Školská jedáleň stravovanie@skinternatzv.sk