Krúžky

Vzdelávacie poukazy

Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra. Ubytovaní žiaci v školskom internáte majú možnosť odovzdať vzdelávacie poukazy aj na krúžky, ktoré im internát ponúka.

Ponuka krúžkov

Športové hry

Krúžok loptové hry má za úlohu vyplniť voľný čas žiakov ubytovaných v našom školskom internáte formou športu a telesnej aktivity. Cieľom krúžku je rozvíjať kondíciu a fyzické zdravie žiakov, ich odreagovanie sa od študentských povinností a relaxácia pohybom a telesnou aktivitou. Základnou obsahovou náplňou je zvládnutie pravidiel jednotlivých druhov športov (basketbal, futbal, futsal, futsal, stolný tenis, bedminton). Na začiatku každej jednotky žiaci absolvujú rozcvičku. Po zvládnutí základných športových zručností, je u žiakov potrebné rozvíjať chápanie systému hry, stratégiu, tímovú hru a hru fair play. Žiaci sa zúčastňujú a reprezentujú náš internát na rôznych turnajoch, súťažiach a športových podujatiach. Krúžok sa stretáva pravidelne 1 krát do týždňa.

Plán akcií:

 • turnaj medzi VS futbal, futsal, stolný tenis, bedminton
 • stolnotenisový turnaj medzi ŠI
 • priateľské zápasy proti iným ŠI vo Zvolene
 • plážový volejbal

Kondičná kulturistika

Na krúžku kondičnej kulturistiky sa naučíme zaujať pozitívne postoje k relaxácii, zdravému životnému štýlu a starostlivosti o svoje telo. Na krúžok sa môžete prihlásiť u p. vych. Mgr. Šima.

Plavecký krúžok

Na plaveckom krúžku si rozšírite a prehĺbite plavecké zručnosti a techniky plaveckých spôsobov. Upevníte si pocit radosti a odvahy vo vodnom prostredí. Na krúžok sa môžete prihlásiť u p. vych. Mgr. Smiešnej.

Varíme hravo a zdravo

Žiaci sa naučia:

 • správne postupovať pri príprave rôznych druhov jedál
 • kultivovane správať pri stolovaní v praktickom živote
 • rozvíjať manuálne zručnosti a kreatívne schopnosti
 • esteticky upravovať jedlá
 • používať jednotlivé druhy korenia a olejov pri dochucovaní
 • pracovať v skupine
 • aktívne sa zapájať do záujmovej činnosti

Čo dokážu moje ruky

Cieľom krúžku je rozvíjať fantáziu, kreativitu, estetické cítenie a talent.

Na krúžku sa naučíte:

 • pracovať s rôznym materiálom
 • pracovať rôznymi výtvarnými technikami
 • podieľať sa na vytváraní estetického a kultúrneho prostredia

Doučovanie z matematiky

zjednoduší prípravu na vyučovaciu hodinu, pomôže mnohým prekonať zdanlivo nemožné

Doučovanie zo slovenského jazyka

Doučovanie z anglického jazyka

Doučovanie z nemeckého jazyka