v školskom roku 2023/2024

I. VS

Skupinový vychováteľ: Mgr. Soňa Smiešna

III. VS

Skupinový vychováteľ: Jana Ladzianska

IV. VS

Skupinový vychováteľ: Bc. Eva Šatarová

V. VS

Skupinový vychováteľ: Mgr. Tomáš Šimo

VI. VS

Skupinový vychováteľ: Ing. Peter Šimun

IX. VS

Skupinový vychováteľ: Mgr. Eva Šedová

X. VS

Skupinový vychováteľ: Mgr. Ivana Miklášová