Výchovné skupiny

v školskom roku 2022/2023

IV. VS

Skupinový vychováteľ: Bc. Eva Šatarová

V. VS

Skupinový vychováteľ: Mgr. Tomáš Šimo

VI. VS

Skupinový vychováteľ: Ing. Peter Šimun

VII. VS

Skupinový vychováteľ: Jana Ladzianska

IX. VS

Skupinový vychováteľ: Mgr. Eva Šedová

X. VS

Skupinový vychováteľ: Mgr. Ivana Holeková