Výchovné skupiny

v školskom roku 2021/2022

III. VS

Skupinový vychováteľ: Mgr. Soňa Smiešna

V. VS

Skupinový vychováteľ: Mgr. Tomáš Šimo

VI. VS

Skupinový vychováteľ: Ing. Peter Šimun

VII. VS

Skupinový vychováteľ: Jana Ladzianska

IX. VS

Skupinový vychováteľ: Mgr. Eva Šedová

X. VS

Skupinový vychováteľ: Bc. Eva Šatárová