Výchovné skupiny

v školskom roku 2019/2020

I. VS

Skupinový vychováteľ: Mgr. Soňa Smiešna

IV. VS

Skupinový vychováteľ: Mgr. Eva Šedová

V. VS

Skupinový vychováteľ: Mgr. Tomáš Šimo

VI. VS

Skupinový vychováteľ: Ing. Peter Šimun

IX. VS

Skupinový vychováteľ: Mgr. Soňa Jackuliaková

X. VS

Skupinový vychováteľ: Bc. Eva Šatárová