FOTO - akcie

Pirohy s makom | 2021

Novembrový futbal | 2021

Najsilnejšia ruka | 2021

Streľba zo vzduchovky | 2021

Kabu | 2021

Varenie gulášu a zemiakových placiek | 2021

Súťaž v netradičných disciplínach | 2021

Futbal medzi výchovnými skupinami | 2021

Varíme hravo a zdravo | 2021

Zdravý životný štýl | 2021

Krúžkobranie | 2021

Krosfit - súťaž | 2021

Futbal | 2021

Beh za zdravím | 2021

Opekačka | 2021

Vychádzka na rumunský cintorín | 2021

Výstup na Pustý hrad | 2021

Súťaž v riešení sudoku | 2021

Tvoríme | 2021

Výstava prác žiakov SŠUP PH | 2020

Preťahovanie lanom | 2020

Súťaž v netradičných disciplínach | 2020

Divadelné podzámčie | 2020

Work shop krúžkov | 2020

Stretnutie pani riaditeľky s prvákmi | 2020

Rodičovské združenie | 2020

Akadémia | 2020

Beseda s p. Snopkom | 2020

Hod šípkami | 2020

Štedrá večera | 2019

Mikulášsky volejbalový turnaj vo ZV | 2019

Slovensko, ľudské práva a demokracia | 2019

Milujem Slovensko | 2019

Mikuláš v ŠI | 2019

Projekt "Červené stužky" | 2019

Turnaj v minifutbale v BB | 2019

Turnaj vo florbale | 2019

Beseda s chlapcami z komunitného centra Králova pri Senci | 2019

Hlavolamy | 2019

KABU | 2019

Abeceda generácií - work shop | 2019

Trestnoprávna zodpovednosť - beseda | 2019

Najsilnejšia ruka - súťaž | 2019

Anton Budínsky - zberateľ archaických ľudových nástrojov | 2019

Prehliadka historických pamiatok v meste Zvolen | 2019

Futbalový zápas medzi chlapcami 1,2 a 3,4 ročníka | 2019

Deň plný športových podujatí | 2019

Work shop krúžkov | 2019

Preťahovanie lanom | 2019

Návšteva chlapcov z Resocializačného zariadenia v Senci | 2018

Kabu | 2018

Trestnoprávna zodpovednosť - beseda | 2018

Mikuláš | 2018

Štedrá večera | 2018

Beseda s poslancami | 2018

Recitály S. Harvana | 2018

|